İstanbul Kara Surları Onarım, Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilimdalı Başkanlığı nezaretinde, TopkapıEdirnekapı arasında kalan 2918 m uzunluğundaki kara surları restorasyon işi şirketimiz tarafından yapılmıştır.

Orjinaline uygun taşların elle yontulmasıyla tarihi dokunun yaşatılması sağlanmış ve tarihi süreç içinde çeşitli nedenlerle tahrip olan ana surlar, ön sur, ve su hendekleri günümüze kazandırılmıştır.